Δημοσιεύσεις

Η Δρ. Ελένη-Μαρίνα Καλογήρου είναι συγγραφέας σε 34 ελληνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις

 1. Kalogirou EM, Foutadakis S, Koutsi MA, Vatsellas G, Vlachodimitropoulos D, Petsinis V, Sklavounou A, Agelopoulos M, Tosios KI. Decoding a gene expression program that accompanies the phenotype of sporadic and basal cell nevus syndrome-associated odontogenic keratocyst. J Oral Pathol Med 2022. doi: 10.1111/jop.13325.

 2. Chatzipetros E, Damaskos S, Tosios KI, Christopoulos P, Donta C, Kalogirou EM, Yfanti Z, Tsiourvas D, Papavasiliou A, Tsiklakis K. The effect of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial defects for bone regeneration. Int J Implant Dent. 2021;7:40. doi: 10.1186/s40729-021-00327-w.

 3. Kalogirou EM, Thermos G, Zogopoulos V, Foutadakis S, Michalopoulos I, Agelopoulos M, Tosios KI. The immunohistochemical profile of basal cell nevus syndrome-associated and sporadic odontogenic keratocysts: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021. doi: 10.1007/s00784-021-03877-w.

 4. Kalogirou EM, Tosios KI, Christopoulos PF. The Role of Macrophages in Oral Squamous Cell Carcinoma. Frontiers in Oncology, 2021. doi: 10.3389/fonc.2021.611115.

 5. Berry S, Javed F, Rossouw E, Barmak AB, Kalogirou EM, Michelogiannakis D. Influence of thyroxine supplementation on orthodontically-induced tooth movement and/or inflammatory root resorption: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 2020 in press

 6. Karveleas I, Kyriakouli A, Koukou M, Koufatzidou M, Kalogirou EM, Tosios KI. The relationship between Facebook behaviour and e-professionalism: a questionnaire-based cross-sectional study among Greek dental students. Eur J Dent Educ 2020. doi: 10.1111/eje.12585

 7. Kalogirou EM, Balta MG, Koufatzidou M, Tosiou A, Tosios KI, Nikitakis NG. Tumors of the labial mucosa: a retrospective study of 1045 biopsies. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2020. doi:10.4317/medoral.23933

 8. Καλογήρου ΕΜ, Καρβελέας Η, Πετσίνης Β, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Τόσιος ΚΙ. Διαταραχή στην επούλωση μετεξακτικού φατνίου ως σημείο ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Στοματολογία 2019, 76: 112-116.

 9. Kotsailidi EA, Kalogirou EM, Michelogiannakis D, Vlachodimitropoulos D, Tosios KI. Hypersensitivity reaction of the gingiva to chlorhexidine: case report and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2020 doi:10.1016/j.oooo.2020.04.814.

 10. Karveleas I, Kalogirou EM, Tosios KI, Nikitakis NG. Synchronous occurrence of two lateral periodontal cysts in the same patient. Report of a rare case and review of the literature. J Clin Exp Dent. 2020;12:e418-23.

 11. Tosios KI, Kalogirou EM, Nikitakis NG. A solitary, red, papillary-verrucous lesion on the mandibular alveolar mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019 doi:10.1016/j.oooo.2019.11.004.

 12. Chatzipetros E, Yfanti Z, Christopoulos P, Donta C, Damaskos S, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tosios KI, Tsiklakis K. Imaging of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using a cone beam computed tomography device on rat calvarial defects with histological verification. Clin Oral Investig. 2019, doi: 10.1007/s00784-019-02939-4.

 13. Kalogirou EM, Tosios KI. Fixed drug eruption on the tongue associated with piroxicam: report of two cases and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019, DOI: 10.1016/j.oooo.2019.01.073

 14. Thermos G, Kalogirou EM, Tosios KI, Sklavounou A. Oral ulceration with bone sequestration: retrospective study of 8 cases and literature review. Oral Dis 2018, doi: 10.1111/odi.13000.

 15. Καλογήρου ΕΜ, Σκλαβούνου Α. Οδοντικά εμφυτεύματα σε ασθενείς με νοσήματα του στοματικού βλεννογόνου. Στοματολογία 2018; 75(2): 55-66.

 16. Chatzipetros E, Christopoulos P, Donta C, Tosios KI, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tsiklakis K. Application of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial critical-sized defects: A pilot study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018; 23: e625-e632-doi: 10.4317/medoral.22455.

 17. Zampeli E, Kalogirou EM, Piperi E, Mavragani CP, Moutsopoulos HM. Tongue Atrophy in Sjögren Syndrome Patients with Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma: Autoimmune Epithelitis beyond the Epithelial Cells of Salivary Glands? J Rheumatol 2018-doi: 10.3899/jrheum.180101.

 18. Siamantas I, Kalogirou EM, Tosios KI, Fourmousis I, Sklavounou A. Spongiotic Gingival Hyperplasia Synchronously Involving Multiple Sites: Case Report and Review of the Literature. Head Neck Pathol 2018-doi:10.1007/s12105-018-0903-9.

 19. Kalogirou EM, Kalyvas D, Tosios KI, Tsiklakis K, Sklavounou A. Recurrence in a patient with a 10-year history of sinonasal mucosal melanoma manifesting as facial swelling. J Clin Exp Dent 2017, 9: 1492-5.

 20. Tosios KI, Kalogirou EM, Sklavounou A. Drug-associated hyperpigmentation of the oral mucosa: report of four cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018, 125: e54-e66.

 21. Kalogirou EM, Piperi EP, Tosios KI, Tsiambas E, Fanourakis G, Sklavounou A. Ductal cells of minor salivary glands in Sjögren's syndrome express LINE-1 ORF2p and APOBEC3B. J Oral Pathol Med 2018, 47: 179-85.

 22. Kalogirou EM, Sklavounou A. Is Dental Implantation Indicated in Patients with Oral Mucosal Diseases. Balk J Dent Med 2017, 21: 83-92.

 23. Sykara M, Ntovas P, Kalogirou EM, Tosios KI, Sklavounou A. Oral lymphoepithelial cyst: A clinicopathological study of 26 cases and review of the literature. J Clin Exp Dent 2017, 9: 1035-43.

 24. Kalogirou EM, Chatzidimitriou K, Tosios KI, Piperi EP, Sklavounou A. Localized Juvenile Spongiotic Gingival Hyperplasia. Report of two cases. J Clin Pediatr Dent 2017, 41: 228-31.

 25. Kalogirou EM, Katsoulas N, Tosios KI, Lazaris AC, Sklavounou A. Non-healing tongue ulcer in a rheumatoid arthritis patient medicated with Leflunomide. An adverse drug event? J Clin Exp Dent 2016, 9: 325-8.

 26. Kalogirou EM, Tosios KI, Nikitakis NG, Kamperos G, Sklavounou A. Transient lingual papillitis: a retrospective study of 11 cases and review of the literature. J Clin Exp Dent 2016; 9: 157-62.

 27. Kalogirou EM, Piperi EP, Chatzistamou I, Tosios KI, Sklavounou A. Buccal mass excreting pus-like material. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015, 120: 99-103.

 28. Kalogirou EM, Tosios KI, Piperi E, Sklavounou A. mTOR inhibitor-associated stomatitis (mIAS) in three cancer patients treated with everolimus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015, 119: 13-9.

 29. Kalogirou EM, Tosios KI, Petsinis V, Chatzistamou I, Sklavounou A. An asymptomatic tumor on the dorsal tongue. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014, 117: 659-62.

 30. Ταμιωλάκης Π, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος Κ, Πετσίνης Β, Σκλαβούνου– Ανδρικοπούλου Α. Πλασμαβλαστικό λέμφωμα στα ούλα ως πρώτη εκδήλωση HIV λοίμωξης. Αναφορά περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2016, 17: 115-24.

 31. Καλογήρου ΕΜ, Τζέρμπος Φ, Χριστόπουλος Π, Τόσιος ΚΙ «Αγγειοοίδημα προσώπου από αντιυπερτασικά φάρμακα του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης. Περιγραφή δυο περιπτώσεων». Στοματολογία 2013, 70: 147-54.

 32. Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Σκλαβούνου Α. Άσκοπη πολυφαρμακία στην αντιμετώπιση νοσημάτων του στόματος. Αναδρομική μελέτη σε 458 ασθενείς. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2013, 57: 9-17.

 33. Pingel Κ, Καλογήρου ΕΜ, Koutlas IG, Τόσιος ΚΙ. Μετάσταση θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώματος, τύπου υψηλών κυττάρων, στην κάτω γνάθο: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2013, 3: 143-52.

 34. Καλογήρου ΕΜ, Παπαδοπούλου Χ, Σταυροπούλου Χ, Πιπέρη Ε, Τόσιος ΚΙ. Ο Θυρεοειδής αδένας στην Παθολογία του Στόματος. Στοματολογία 2011, 68: 165-76.