Δημοσιεύσεις

Η Ελένη Καλογήρου είναι συγγραφέας σε 33 ελληνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις

 1. Chatzipetros E, Damaskos S, Tosios KI, Christopoulos P, Donta C, Kalogirou EM, Yfanti Z, Tsiourvas D, Papavasiliou A, Tsiklakis K. The effect of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial defects for bone regeneration. Int J Implant Dent. 2021;7:40. doi: 10.1186/s40729-021-00327-w.

 2. Kalogirou EM, Thermos G, Zogopoulos V, Foutadakis S, Michalopoulos I, Agelopoulos M, Tosios KI. The immunohistochemical profile of basal cell nevus syndrome-associated and sporadic odontogenic keratocysts: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021. doi: 10.1007/s00784-021-03877-w.

 3. Kalogirou EM, Tosios KI, Christopoulos PF. The Role of Macrophages in Oral Squamous Cell Carcinoma. Frontiers in Oncology, 2021. doi: 10.3389/fonc.2021.611115.

 4. Berry S, Javed F, Rossouw E, Barmak AB, Kalogirou EM, Michelogiannakis D. Influence of thyroxine supplementation on orthodontically-induced tooth movement and/or inflammatory root resorption: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 2020 in press

 5. Karveleas I, Kyriakouli A, Koukou M, Koufatzidou M, Kalogirou EM, Tosios KI. The relationship between Facebook behaviour and e-professionalism: a questionnaire-based cross-sectional study among Greek dental students. Eur J Dent Educ 2020. doi: 10.1111/eje.12585

 6. Kalogirou EM, Balta MG, Koufatzidou M, Tosiou A, Tosios KI, Nikitakis NG. Tumors of the labial mucosa: a retrospective study of 1045 biopsies. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2020. doi:10.4317/medoral.23933

 7. Καλογήρου ΕΜ, Καρβελέας Η, Πετσίνης Β, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Τόσιος ΚΙ. Διαταραχή στην επούλωση μετεξακτικού φατνίου ως σημείο ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Στοματολογία 2019, 76: 112-116.

 8. Kotsailidi EA, Kalogirou EM, Michelogiannakis D, Vlachodimitropoulos D, Tosios KI. Hypersensitivity reaction of the gingiva to chlorhexidine: case report and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2020 doi:10.1016/j.oooo.2020.04.814.

 9. Karveleas I, Kalogirou EM, Tosios KI, Nikitakis NG. Synchronous occurrence of two lateral periodontal cysts in the same patient. Report of a rare case and review of the literature. J Clin Exp Dent. 2020;12:e418-23.

 10. Tosios KI, Kalogirou EM, Nikitakis NG. A solitary, red, papillary-verrucous lesion on the mandibular alveolar mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019 doi:10.1016/j.oooo.2019.11.004.

 11. Chatzipetros E, Yfanti Z, Christopoulos P, Donta C, Damaskos S, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tosios KI, Tsiklakis K. Imaging of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using a cone beam computed tomography device on rat calvarial defects with histological verification. Clin Oral Investig. 2019, doi: 10.1007/s00784-019-02939-4.

 12. Kalogirou EM, Tosios KI. Fixed drug eruption on the tongue associated with piroxicam: report of two cases and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019, DOI: 10.1016/j.oooo.2019.01.073

 13. Thermos G, Kalogirou EM, Tosios KI, Sklavounou A. Oral ulceration with bone sequestration: retrospective study of 8 cases and literature review. Oral Dis 2018, doi: 10.1111/odi.13000.

 14. Καλογήρου ΕΜ, Σκλαβούνου Α. Οδοντικά εμφυτεύματα σε ασθενείς με νοσήματα του στοματικού βλεννογόνου. Στοματολογία 2018; 75(2): 55-66.

 15. Chatzipetros E, Christopoulos P, Donta C, Tosios KI, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tsiklakis K. Application of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial critical-sized defects: A pilot study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018; 23: e625-e632-doi: 10.4317/medoral.22455.

 16. Zampeli E, Kalogirou EM, Piperi E, Mavragani CP, Moutsopoulos HM. Tongue Atrophy in Sjögren Syndrome Patients with Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma: Autoimmune Epithelitis beyond the Epithelial Cells of Salivary Glands? J Rheumatol 2018-doi: 10.3899/jrheum.180101.

 17. Siamantas I, Kalogirou EM, Tosios KI, Fourmousis I, Sklavounou A. Spongiotic Gingival Hyperplasia Synchronously Involving Multiple Sites: Case Report and Review of the Literature. Head Neck Pathol 2018-doi:10.1007/s12105-018-0903-9.

 18. Kalogirou EM, Kalyvas D, Tosios KI, Tsiklakis K, Sklavounou A. Recurrence in a patient with a 10-year history of sinonasal mucosal melanoma manifesting as facial swelling. J Clin Exp Dent 2017, 9: 1492-5.

 19. Tosios KI, Kalogirou EM, Sklavounou A. Drug-associated hyperpigmentation of the oral mucosa: report of four cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018, 125: e54-e66.

 20. Kalogirou EM, Piperi EP, Tosios KI, Tsiambas E, Fanourakis G, Sklavounou A. Ductal cells of minor salivary glands in Sjögren's syndrome express LINE-1 ORF2p and APOBEC3B. J Oral Pathol Med 2018, 47: 179-85.

 21. Kalogirou EM, Sklavounou A. Is Dental Implantation Indicated in Patients with Oral Mucosal Diseases. Balk J Dent Med 2017, 21: 83-92.

 22. Sykara M, Ntovas P, Kalogirou EM, Tosios KI, Sklavounou A. Oral lymphoepithelial cyst: A clinicopathological study of 26 cases and review of the literature. J Clin Exp Dent 2017, 9: 1035-43.

 23. Kalogirou EM, Chatzidimitriou K, Tosios KI, Piperi EP, Sklavounou A. Localized Juvenile Spongiotic Gingival Hyperplasia. Report of two cases. J Clin Pediatr Dent 2017, 41: 228-31.

 24. Kalogirou EM, Katsoulas N, Tosios KI, Lazaris AC, Sklavounou A. Non-healing tongue ulcer in a rheumatoid arthritis patient medicated with Leflunomide. An adverse drug event? J Clin Exp Dent 2016, 9: 325-8.

 25. Kalogirou EM, Tosios KI, Nikitakis NG, Kamperos G, Sklavounou A. Transient lingual papillitis: a retrospective study of 11 cases and review of the literature. J Clin Exp Dent 2016; 9: 157-62.

 26. Kalogirou EM, Piperi EP, Chatzistamou I, Tosios KI, Sklavounou A. Buccal mass excreting pus-like material. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015, 120: 99-103.

 27. Kalogirou EM, Tosios KI, Piperi E, Sklavounou A. mTOR inhibitor-associated stomatitis (mIAS) in three cancer patients treated with everolimus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015, 119: 13-9.

 28. Kalogirou EM, Tosios KI, Petsinis V, Chatzistamou I, Sklavounou A. An asymptomatic tumor on the dorsal tongue. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014, 117: 659-62.

 29. Ταμιωλάκης Π, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος Κ, Πετσίνης Β, Σκλαβούνου– Ανδρικοπούλου Α. Πλασμαβλαστικό λέμφωμα στα ούλα ως πρώτη εκδήλωση HIV λοίμωξης. Αναφορά περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2016, 17: 115-24.

 30. Καλογήρου ΕΜ, Τζέρμπος Φ, Χριστόπουλος Π, Τόσιος ΚΙ «Αγγειοοίδημα προσώπου από αντιυπερτασικά φάρμακα του συστήματος ρενίνης - αγγειοτασίνης. Περιγραφή δυο περιπτώσεων». Στοματολογία 2013, 70: 147-54.

 31. Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Σκλαβούνου Α. Άσκοπη πολυφαρμακία στην αντιμετώπιση νοσημάτων του στόματος. Αναδρομική μελέτη σε 458 ασθενείς. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2013, 57: 9-17.

 32. Pingel Κ, Καλογήρου ΕΜ, Koutlas IG, Τόσιος ΚΙ. Μετάσταση θηλώδους θυρεοειδικού καρκινώματος, τύπου υψηλών κυττάρων, στην κάτω γνάθο: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2013, 3: 143-52.

 33. Καλογήρου ΕΜ, Παπαδοπούλου Χ, Σταυροπούλου Χ, Πιπέρη Ε, Τόσιος ΚΙ. Ο Θυρεοειδής αδένας στην Παθολογία του Στόματος. Στοματολογία 2011, 68: 165-76.