Δημοσιεύσεις

Η Δρ. Ελένη-Μαρίνα Καλογήρου είναι συγγραφέας σε 37 ελληνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις