Διεθνείς ομιλίες

 1. Kalogirou EM, Foutadakis S, Sklavounou A, Petsinis V, Nikitakis NG, Agelopoulos M, Tosios KI. Decoding the gene expression program evolved in odontogenic keratocyst by the combination of deep transcriptomics analyses and computational biology tools. (Abstract in Online Meeting of the International Association of Oral and Maxillofacial Pathologists and the British Society for Oral and Maxillofacial Pathology, 21-25 Ιουνίου 2021)

 2. Kalogirou EM. Case 3-Contributor (Clinicopathological Conference στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

 3. Chrisostomidis A, Kalogirou EM, Tosios KI, Nikitakis NG. Squamous cell carcinoma of the floor of mouth with unusual clinical presentation: a case report (Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

 4. Karveleas I, Kalogirou EM, Thermos G, Tosios KI, Nikitakis NG. Multifocal lateral periodontal cysts: report of a rare case and literature review (Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

 5. Chrisostomidis A, Kalogirou EM, Melakopoulos I, Tosios KI, Nikitakis NG. Simple bone cyst in the anterior mandible: a case report (Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

 6. Koufatzidou M, Kalogirou EM, Pittara D, Pantelidaki A, Tosios KI. Bullous Pemphigoid initially presenting with oral manifestations: an unusual case report (Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

 7. Oral Ulceration With Bone Sequestration: Report Of Eight Cases. Kalogirou ΕM, Thermos G, Tosios KI, Sklavounou A. (Oral Case Presentation at the 14th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, 27-29 September 2018, Gothenburg, Sweden)

 8. Imaging of f nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds using cone beam computer tomography on rat calvarial defects. Chatzipetrpos E, Yfanti Z, Christopoulos P, Donta C, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou EM, Tosios K, Tsiklakis K. (Poster at 16th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, June 13 - 16th 2018, Lucerne, Switzerland.)

 9. Oral mucosal pigmentation. Kalogirou EM. (Oral Presentation at The Gorlin Conference, 27-29 October 2017, Minneapolis, Minnesota)

 10. Immunohistochemical study of L1ORF2p and APOBEC3B expression in Sjögren’s Syndrome. Kalogirou EM, Piperi EP, Tosios KI, Fanourakis G, Sklavounou-Andrikopoulou A. (Poster at 13th Biennial Congress of EAOM, 15-17 September 2016, Torino)

 11. Cinnamon-flavoured chewing gums-induced contact stomatitis: report of 12 cases. EM Kalogirou, KI Tosios, K Chatzidimitriou, A. Sklavounou-Andrikopoulou. (Poster at the 12th Biennial Congress of EAOM, 11-13 September 2014, Antalya)

 12. Thyroid disease frequency in Greek patients with oral lichen planus. EM Kalogirou, E Chrysomali, E Piperi, T Stefaniotis, K Tsiklakis, A Sklavounou-Andrikopoulou. (Poster at the 12th Biennial Congress of EAOM, 11-13 September 2014, Antalya)

 13. Tardive dyskinesia associated with abnormal tongue movements and burning mouth. EM Kalogirou, NG Nikitakis, N Katsoulas, A Sklavounou-Andrikopoulou. (Poster at the 12th Biennial Congress of EAOM, 11-13 September 2014, Antalya)

 14. Odontogenic myxoma in the anterior mandible. A case report. Chatzidimitriou Κ, Kalogirou ΕΜ, Chrysomali Ε, Theologie-Lygidakis Ν. (Poster at the 12th Biennial Congress of EAOM, 11-13 September 2014, Antalya)

 15. Circumorificial plasmatocytosis of the oral cavity. Report of two rare cases. Theofilou VI, Thermos G, Daskalopoulos A, Kalogirou EM, Titsinides S, Foukas PG, Chrysomali E, Nikitakis NG. (Read by Title presentation at the AAOMP Annual Meeting 7-12 June 2019, Miami, Florida)

 16. Oral sebaceous retention phenomenon: report of an unusual case. N Katsoulas, EM Kalogirou, P Christopoulos, KI Tosios, A Sklavounou-Andrikopoulou. (Read by Title presentation at the AAOMP/AAOM Joint Annual Meeting 18-24 April 2014, San Diego, CA)