Ομιλίες

Η Δρ. Ελένη-Μαρίνα Καλογήρου έχει συμμετάσχει με 134 ομιλίες και ανακοινώσεις
σε συνέδρια, ημερίδες και webinars στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πιο πρόσφατες ελληνικές ανακοινώσεις είναι:

Οι πιο πρόσφατες διεθνείς ανακοινώσεις είναι: