Ομιλίες

Η Ελένη Καλογήρου έχει συμμετάσχει με 121 ομιλίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πιο πρόσφατες ελληνικές ανακοινώσεις είναι:

  • Τόσιος Κ, Καλογήρου ΕΜ, Κατσούλας Ν. Συνηθισμένες βλάβες, δύσκολες αποφάσεις: συζήτηση σε στοματολογικές περιπτώσεις. (Εισήγηση στο 57ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 17-18 Σεπτεμβρίου 2021, Ηράκλειο)

  • Τόσιος ΚΙ, Μερκουρέα Σ, Καλογήρου EΜ. Τι πρέπει να κάνω; Διαχείριση βλαβών του στοματικού βλεννογόνου στην οδοντιατρική πράξη. (Διαδραστική συνεδρία στο 56ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 13-15 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα)

  • Καλογήρου Ε.Μ. Η Ψυχολογία του Στοματολογικού Ασθενούς. (Εισήγηση στην Ημερίδα της Athens Dental Students' Association με θέμα "Ψυχολογική Διαχείριση του Οδοντιατρικού Ασθενούς", 16 Μαρτίου 2019, Αθήνα)

Οι πιο πρόσφατες διεθνείς ανακοινώσεις είναι:

  • Kalogirou EM, Foutadakis S, Sklavounou A, Petsinis V, Nikitakis NG, Agelopoulos M, Tosios KI. Decoding the gene expression program evolved in odontogenic keratocyst by the combination of deep transcriptomics analyses and computational biology tools. (Abstract in Online Meeting of the International Association of Oral and Maxillofacial Pathologists and the British Society for Oral and Maxillofacial Pathology, 21-25 Ιουνίου 2021)

  • Kalogirou EM. Case 3-Contributor (Clinicopathological Conference στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας & 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 Meeting, 1-2 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη)

  • Kalogirou ΕM, Thermos G, Tosios KI, Sklavounou A. Oral Ulceration With Bone Sequestration: Report Of Eight Cases. (Oral Case Presentation at the 14th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, 27-29 September 2018, Gothenburg, Sweden)